เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าแทน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด  จัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อช่วยลดขยะพลาสติก ไม่สามารถทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด พ่อค้าแม่ค้าห้างร้านต่างๆ  งดให้บริการถุงพลาสติก  หันมาใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าแทน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13