เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ตรวจคัดกรองตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคโควิค 2019 ตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสมาเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองกราดและประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดตลาดนัดวันจันทร์หลังจากปิดตลาดมาช่วงโรคระบาคโควิค 2019  โดยผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคโควิค 2019

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13