เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดออกกำลังทุกวันศุกร์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลหนองกราด ส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดออกกำลังทุกวันศุกร์  โดยใช้เวลาว่าง ช่วงบ่าย เต้นออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องจากพ่อคค้าแม่ค้า ไม่ต่างจากพนักงานออฟฟิตที่มีความเสี่ยงจากอาการป่วยโรคออฟฟิตซินโดรม เพราะไม่ค่อยได้ขยับอิริยาบทและยังมีมีความเครียดสูง

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13