เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562


มื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานในพิธีเปิด และะได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลด่านขุนทด มาให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพ(ภาคปฏิบัติ) และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันแบะบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามความเสี่ยงภัยของพื้นที่ การจัดการด้านสาธารณภัยต่างๆ การสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทฤษฎีไฟเบื้องต้น การป้องกันและการระงับอัคคีภัยโดยใช้ถังเคมี และรถดับเพลิง (ภาคปฏิบัติ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13