เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13