เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินโครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัย COVID-19


วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินโครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัย COVID-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13