เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวดทั้งจังหวัด"


วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวดทั้งจังหวัด"

2021-01-22
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13