เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวดทั้งจังหวัด"


วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวดทั้งจังหวัด"

2020-05-18
2020-05-14
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-28
2020-04-27
2020-04-22
2020-04-22
2020-04-22