เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยได้รับหน้ากากผ้าจากอำเภอด่านขุนทด จำนวนการจัดสรรรอบแรกได้ 23 อัน แจกหมู่ที่ 3 จำนวน 23 ราย

2020-05-18
2020-05-14
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-28
2020-04-27
2020-04-22
2020-04-22
2020-04-22