เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยได้รับหน้ากากผ้าจากอำเภอด่านขุนทด จำนวนการจัดสรรรอบแรกได้ 23 อัน แจกหมู่ที่ 3 จำนวน 23 ราย

2021-01-22
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13