เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการลอกท่อระบาย หมู่ที่ 15


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการลอกท่อระบาย หมู่ที่ 15 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันการอุดตัน และน้ำท่วมขัง

2021-01-22
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13