เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการลอกท่อระบาย หมู่ที่ 15


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการลอกท่อระบาย หมู่ที่ 15 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันการอุดตัน และน้ำท่วมขัง

2020-05-18
2020-05-14
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-28
2020-04-27
2020-04-22
2020-04-22
2020-04-22