เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ทีมงานกาชาดหนองกราดนำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางสำเรียง เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และอดีต ผอ.สุกัญญา แก้วมีค่า พร้อมพนักงานเทศบาลหนองกราด ได้รับมอบหมายจากนายกกิ่งกาชาดด่านขุนทดและท่านนายอำเภอด่านขุนทดมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดรวม 3 ราย

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19