เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดล้างตลาด


เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดล้างตลาดอาทิตย์ละสองครั้งและทำความสะอาดแผงทุกวันทั้งก่อนขายและหลังเลิกขายทุกครั้ง

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19