เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดล้างตลาด


เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดล้างตลาดอาทิตย์ละสองครั้งและทำความสะอาดแผงทุกวันทั้งก่อนขายและหลังเลิกขายทุกครั้ง

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27