เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตรวจคัดกรอง พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเป็นประจำทุกวัน


เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายเจ้าหน้าที่คัดกรอง พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเป็นประจำทุกวัน

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27