เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


คัดกรองแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มาซื้อของในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดและเจ้าหน้าที่เข้าคัดกรองแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มาซื้อของในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19