เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


คัดกรองแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มาซื้อของในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดและเจ้าหน้าที่เข้าคัดกรองแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มาซื้อของในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27