เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามคำสั่งฯ


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามคำสั่งฯ ทุกร้านยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายไห้ความรู้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการโดยทั่วกัน

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19