เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามคำสั่งฯ


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามคำสั่งฯ ทุกร้านยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายไห้ความรู้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการโดยทั่วกัน

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14