เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามคำสั่งฯ


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามคำสั่งฯ ทุกร้านยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายไห้ความรู้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการโดยทั่วกัน

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27