เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในวัดหนองกราดหลังจากมีงานสีดำในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเขื้อไวรัสโคโรนา 2019.


วันที่ 3 เมษายน 2563 และ วันที่ 5 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในวัดหนองกราดหลังจากมีงานสีดำในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเขื้อไวรัสโคโรนา 2019.

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27