เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


กิจกรรม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดโดยการประสานงานของ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครราชสีมา เขต 13 และนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ที่สนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ หน่วยงานกักกันสัตว์นครราชสีมา กรมปศุสัตว์ ที่สนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่ รถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ตลาดสด เทศบาลตำบลหนองกราด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19