เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ว่าราชการจั


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทุกร้านยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อต้องการให้ทุกท่านปลอดภัยไปด้วยกัน ขอบพระคุณสถานประกอบการทุกร้านในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27