เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดนำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมตรีตำบลหนองกราดร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดร่วมรณรงค์ป้องกันและออกให้ความรู้ ติดตามควบคุมการระบาคของโรคติดเชื้อไว


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดนำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมตรีตำบลหนองกราดร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดร่วมรณรงค์ป้องกันและออกให้ความรู้ ติดตามควบคุมการระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ตลาดเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27