เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดนำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมตรีตำบลหนองกราดร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดร่วมรณรงค์ป้องกันและออกให้ความรู้ ติดตามควบคุมการระบาคของโรคติดเชื้อไว


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดนำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมตรีตำบลหนองกราดร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดร่วมรณรงค์ป้องกันและออกให้ความรู้ ติดตามควบคุมการระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ตลาดเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19