เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม


วันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายประธานชุมชน ประธาน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27