เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำประปาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินกิจกรรมขุดลองทางระบายน้ำ


วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณณงค์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำประปาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินกิจกรรมขุดลองทางระบายน้ำ โดยนายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่้นำแผ่นพับสำหรับประชาชาสัมพันธ์มามอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมน้ำดื่่มมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูง

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19