เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ซึ่งเป็นวันที่ 2


วันที่ 12 มีนาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายประธานชุมชน ประธาน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

2020-03-25
2020-03-24
2020-03-23
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-11
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-05