เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 เป็นวันที่ 3


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด โดยการนำของ นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 เป็นวันที่ 3 ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด และนางสายชล ไทยอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-03-25
2020-03-24
2020-03-23
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-11
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-05