เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


การประปาส่วนภูมิภาคบำเหน็จณรงค์ออกหน่วยให้บริการกับผู้ใช้น้ำ รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ จะดำเนินการออกหน่วยให้บริการกับผู้ใช้น้ำ รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ เพื่ออำเภอความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในด้านการรับชำระค่าน้ำประปา รับแจ้งซ่อมท่อแตก ท่อรั่ว และคำร้องอื่นๆ โดยจะดำเนินการตั้งจุดบริการ บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเทศบาลตำบลหนองกราด (ลานย่าโม) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เท่านั้น
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด และบ้านกระทุ่มโพรง ม.9 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สามารถมาชำระค่าน้ำประปาได้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เท่านั้น ที่ลานย่าโม เทศบาลตำบลหนองกราด
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2020-05-18
2020-05-14
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-28
2020-04-27
2020-04-22
2020-04-22
2020-04-22