เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราด จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
- อบรมรุ่นที่1 หลักสูตรการทำไข่เค็มและแหนมเห็ด
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
- อบรมรุ่นที่ 2 หลักสูตรการทำแหนมหมูและเห็ดสามรส(เห็ดสวรรค์)

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13