เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด , นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ" ณ บึงบ้านหาญ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด (บึงบ้านหาญ) ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธีฯ
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13