เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 -09.00 น. พันจ่าเอกสมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นางประภาพร ธัมมทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธี พิธีทำบุญตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ,พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธีฯ
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13