เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562


เทศบาลตำบลหนองกราดได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วย นางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมฯ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางกาญจนา นันทาพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนทุกชุมชน ผู้นำองค์กรทุกองค์กร ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และขบวนแห่เทียน 8 ชุมชน โรงเรียนหนองกราดวัฒนา และโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13