เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนองกราด ต. หนองกราด อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา


เมื่อวันที่ 9 กค 2562 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้นำคณะ พร้อมด้วยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนองกราด ต. หนองกราด อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13