เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565)


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13