เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมออกตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของอปท. ประจำปี 2562


วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผอ.กลุ่มงานการเงินฯ, ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ, ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานฯ, ตัวแทนผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมออกตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของอปท. ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมรับการนิเทศในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13