เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562


วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยการนำของ นางกาญจนา นันท์พูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกท่าน ประชาชนทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13