เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 เม.ย. 2567 ]14
2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]8
3 แสดงแผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ระยะ 1 ปี ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2567  [ 12 ต.ค. 2566 ]9
4 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]18
5 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]28
6 นโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]30
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
9 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]35
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]97
11 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]63
12 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]69
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]59
14 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]55
15 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]49
16 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]65
17 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]55
18 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]34