เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]6
2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]7
3 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
4 นโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]21
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
7 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]23
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]71
9 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]41
10 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]46
11 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]36
12 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]39
13 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]38
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]43
15 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]37
16 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]22