เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2537 ลว.1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2537 ลว.1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2537 ลว.1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ