เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1476 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1476  ลงวันที่  17 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

เลขรับหนังสือที่ 680/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.1476 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ