เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-smart service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  (E-smart service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-smart service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ