เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "No Gift Policy"

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองกราด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "No Gift Policy" ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่    เอกสารประกอบ

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "No Gift Policy"
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ