เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4882 ลวงันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ (ViraL Ctip Video) และคำขวัญ(Stogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibictic Awareness Weet ปี 2565"

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4882 ลวงันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ (ViraL Ctip Video) และคำขวัญ(Stogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibictic Awareness Weet  ปี 2565"

รับที่ 2590/2564 ลว.28 ตุลาคม 2564     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4882 ลวงันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ (ViraL Ctip Video) และคำขวัญ(Stogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibictic Awareness Weet ปี 2565"
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ