เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4877 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างหรือหลอกลวงเียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ของราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อ

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4877 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างหรือหลอกลวงเียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ของราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4877 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างหรือหลอกลวงเียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ของราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ