เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/4736 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกาาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/4736 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกาาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

รับเลขที่ 2564/2564 ลว.25 ตุลาคม 2564    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/4736 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกาาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ