เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกราด พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 10 ต.ค. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกราด พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 10 ต.ค. 2566 ]11
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองกราด พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 29 ธ.ค. 2565 ]63
4 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ต.ค. 2565 ]51
5 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]55
6 สรุปรายงานผลการดำเนินการ การรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]55
7 สรุปรายงานผลการดำเนินการ การรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]47