เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 ม.ค. 2566 ]53
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ธ.ค. 2565 ]37
3 รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน [ 1 ธ.ค. 2565 ]40
4 รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 1 ธ.ค. 2565 ]39
5 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา และหน่วยงนที่รับผิดชอบ [ 1 ธ.ค. 2565 ]35