เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมำกกว่ำ 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 8 ม.ค. 2567 ]15
2 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 8 ม.ค. 2567 ]16
3 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566 - 2570) [ 24 พ.ย. 2564 ]104
4 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561- 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]45