เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2566 ]50
2 คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ม.ค. 2566 ]48
3 คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2566 ]43
4 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 2 ม.ค. 2566 ]43
5 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก [ 2 ม.ค. 2566 ]53
6 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 1 ม.ค. 2566 ]42
7 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 1 ม.ค. 2566 ]39
8 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 1 ม.ค. 2566 ]37
9 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 3 ม.ค. 2565 ]42
10 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 3 ม.ค. 2565 ]42
11 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 3 ม.ค. 2565 ]37
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2561 ]367
13 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 13 ธ.ค. 2561 ]386
14 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]381
15 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]420
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ธ.ค. 2561 ]373
17 การแจ้งถมดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]355
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]360
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]374
20 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 3 ม.ค. 2561 ]368