เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]22
2 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]25
3 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ม.ค. 2566 ]50
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ [ 1 ม.ค. 2565 ]52
5 คู่มืองานธุรการ การใช้งาน Google Drive เทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ม.ค. 2565 ]49
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ [ 1 ธ.ค. 2564 ]49
7 คู่มืองานธุรการ การใช้งาน Google Drive เทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ธ.ค. 2564 ]46
8 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร [ 1 ม.ค. 2564 ]37