เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด [ 3 ม.ค. 2567 ]16
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 5 ก.ย. 2566 ]19
3 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 4 ก.ย. 2566 ]19
4 คู่มือการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]32
5 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]43
6 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ม.ค. 2566 ]69
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ [ 1 ม.ค. 2565 ]73
8 คู่มืองานธุรการ การใช้งาน Google Drive เทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ม.ค. 2565 ]69
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ [ 1 ธ.ค. 2564 ]64
10 คู่มืองานธุรการ การใช้งาน Google Drive เทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ธ.ค. 2564 ]62
11 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร [ 1 ม.ค. 2564 ]55