เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 27 เม.ย. 2566 ]38
2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 27 เม.ย. 2566 ]39
3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 27 เม.ย. 2566 ]37
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]48
5 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ 31 มี.ค. 2566 ]49
6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา2 [ 2 ก.พ. 2566 ]40
7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา2 [ 2 ก.พ. 2566 ]39
8 ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]39
9 ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]36
10 แบบติดตามตนเอง แผนพัฒนาเทศบาล [ 3 ม.ค. 2566 ]39
11 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]47
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]40
13 สรุปรายงานผลการดำเนินการ การรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]75
14 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2565 ]75
15 บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2565 ]65
16 สรุปรายงานผลการดำเนินการ การรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่าขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 31 มี.ค. 2565 ]60