เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]73
2 หนังสือรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล [ 7 ธ.ค. 2565 ]50
3 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมและผลการใช้จ่ายงบประมาณ [ 7 ธ.ค. 2565 ]45
4 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ [ 7 ธ.ค. 2565 ]57
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [ 13 ต.ค. 2565 ]72
6 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองสวัสดิการสังคม) [ 29 ต.ค. 2561 ]233
7 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (สำนกปลัดเทศบาล) [ 29 ต.ค. 2561 ]258
8 รายงานผลแผนดำเนินการประจำปี 2561 (กองการศึกษา) [ 26 ต.ค. 2561 ]209