เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]89
4 หนังสือรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล [ 7 ธ.ค. 2565 ]65
5 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมและผลการใช้จ่ายงบประมาณ [ 7 ธ.ค. 2565 ]55
6 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ [ 7 ธ.ค. 2565 ]73
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [ 13 ต.ค. 2565 ]85
8 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองสวัสดิการสังคม) [ 29 ต.ค. 2561 ]257
9 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (สำนกปลัดเทศบาล) [ 29 ต.ค. 2561 ]276
10 รายงานผลแผนดำเนินการประจำปี 2561 (กองการศึกษา) [ 26 ต.ค. 2561 ]225