เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566 - 2570) [ 17 ต.ค. 2564 ]62
2 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ต.ค. 2564 ]61
3 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา แบบ ผ.02 [ 17 ต.ค. 2564 ]54
4 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2564 ]48
5 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 17 ต.ค. 2564 ]54
6 การติดตามและประเมินผล [ 17 ต.ค. 2564 ]48