เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายกำลังเอก หมู่ที่ 13 [ 18 เม.ย. 2566 ]64
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 7 เม.ย. 2566 ]50
3 ประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]203
4 การเปิดเผยราคากลางรถขยะ [ 8 พ.ย. 2561 ]213
5 ประกาศจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 6 ส.ค. 2561 ]248
6 ประกาศราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง [ 11 ก.ค. 2561 ]209
7 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 มิ.ย. 2561 ]205
8 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายแก้ว เสิดขุนทด) [ 21 ส.ค. 2560 ]239
9 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลตำบลข้างบ้านนายเฉลิม อยู่จัตุรัส) ชุมชนโกรกเสมอ หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2560 ]212
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ส.ค. 2560 ]188
11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง และทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ชุมชนโกรกสมอ) หมู่ที่ 4 [ 31 ก.ค. 2560 ]201
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ชุมชนสุขสันต์) หมู่ที่ 14 [ 31 ก.ค. 2560 ]220
13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา 1 (ชุมชนหนองกราดพัฒนา) หมู่ที่13 [ 31 ก.ค. 2560 ]188
14 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด (จากข้างบ้านนายขม ฟ้าคุ้ม ถึงสี่แยกหอกระจายข่าว หมู่ที่3) ชุมชนหนองกราด [ 28 เม.ย. 2560 ]237
15 การคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล หมู่ที่ 13 ชุมชนหนองยายหอม (ซอยข้างบ้านนางเพลิน ชอบใจ) [ 28 เม.ย. 2560 ]227
16 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายแฉล้ม เดชธนาธร) ชุมชนเทวานิมิตหมู่ที่16 [ 10 มี.ค. 2560 ]178
17 การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนินคลุก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายชาญรักษ์ นาประสิทธิ์ ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 31 ส.ค. 2559 ]174
18 การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (บริเวณทางแยก โรงเรียนหนองกราดวัฒนาด้านทิศตะวันตก) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมูที่ 13 [ 31 ส.ค. 2559 ]188
19 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายใหม่แหลม-ทอง (ซอยข้างบ้านางสุดใจ พูดขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่15 [ 19 ส.ค. 2559 ]193
20 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายข้างบึงหนองใหญ่-เหมือนส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง ชุมชนหนองกราด หมู่ที่3 [ 19 ส.ค. 2559 ]180
 
หน้า 1|2