เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]3
2 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]3
3 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]2
4 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ส.ค. 2566 ]2
5 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]2
6 รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]31
7 เรียกประชุมสภาท้องถิ่น นัดประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]28
8 สำเนารายงานการประชุม เพื่อติดตามงาน ครั้งที่ 3/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]47
9 สำเนารายงานการประชุมเพื่อติดตามภารกิจและงานที่มอบหมาย ครั้งที่ 2/2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]45
10 สำเนารายงานการประชุม ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เพื่อติดตามภารกิจและงานที่มอบหมาย [ 4 ต.ค. 2565 ]40
11 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]30
12 สำเนารายงานการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]27
13 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]43
14 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]29
15 เรียกประชุมสภาท้องถิ่น นัดประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]35
16 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]32
17 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]30
18 เรียกประชุมสภาท้องถิ่น นัดประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]40
19 เรียกประชุมสภาท้องถิ่น นัดประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]52
20 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]47
 
หน้า 1|2