เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2566 ]24
2 รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]22
3 เรียกประชุมสภาท้องถิ่น นัดประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]20
4 สำเนารายงานการประชุม เพื่อติดตามงาน ครั้งที่ 3/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]36
5 สำเนารายงานการประชุมเพื่อติดตามภารกิจและงานที่มอบหมาย ครั้งที่ 2/2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]32
6 สำเนารายงานการประชุม ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เพื่อติดตามภารกิจและงานที่มอบหมาย [ 4 ต.ค. 2565 ]27
7 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]23
8 สำเนารายงานการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]21
9 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]36
10 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]20
11 เรียกประชุมสภาท้องถิ่น นัดประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]26
12 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]23
13 เรียกประชุมสภาท้องถิ่น นัดประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]33
14 เรียกประชุมสภาท้องถิ่น นัดประชุมสภาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]38
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]37
16 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งงที่ 2 ปี 2555 [ 11 ต.ค. 2555 ]191
17 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 11 ตุลาคม 2555 [ 11 ต.ค. 2555 ]195
18 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งงที่ 2 ปี 2555 [ 22 ส.ค. 2555 ]187
19 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ปี 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]182
20 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งงที่ 1 ปี 2555 [ 15 ส.ค. 2555 ]182
 
หน้า 1|2