เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


"หนองกราดเมืองน่าอยู่  คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปโภค ชุมชนเข้มแข็ง มีการศึกษา ประชามีสุขอย่างวิถีไทย"